<h1><strong>CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH</strong></h1>
<strong>ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH</strong>

➤ Vải bạt che nắng mưa được bảo hành nếu không có rách nhiều

➤ Mã số trên phiếu bảo hành phải trùng với mã chúng tôi cung cấp

➤ Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không tẩy xóa hay cắt dán

<strong>TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN BẢO HÀNH</strong>

➤ Không có phiếu bảo hành.

➤ Công trình mái hiên mái xếp hư hỏng nặng, vải bạt bị quá thời hạn bảo hành.

➤ Mã số trên phiếu bảo hành &amp; trên sản phẩm vải bạt không trùng nhau.

➤ Công trình che nắng mưa không còn nguyên hiện trạng ( gãy khung, vải bị rách nát, có dấu hiệu cạy sửa, đúc lại cọc, bị cháy…).

➤ Sử dụng không đúng với hướng dẫn sử dụng.

➤ Sử dụng sai chức năng, không bảo vệ công trình hoặc vải bạt

➤ Hư hỏng do thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, gió bão …

<em><strong>*GHI CHÚ:</strong> Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Tất cả chất liệu vải bạt và khung xếp, link kiện đều được bảo hành chính hãng.</em>